کارگزاری آبان
1402/08/24
09:37
📈گروه خودرو و قطعات معاملات متعادلی دارند نمادهای #خودرو، #خگستر، #خزامیا و #خاور مماس بر صفر تابلو نوسان دارند .

📈گروه خودرو و قطعات معاملات متعادلی دارند نمادهای #خودرو، #خگستر، #خزامیا و #خاور مماس بر صفر تابلو نوسان دارند .


انتهای خبر

0
0