کارگزاری آبان
1400/03/02
10:07
📈بیشترین حجم معاملات خساپا 280.7 میلیون سهم خودرو 229 میلیون سهم وتجارت 135.6 میلیون سهم خبهمن 115.2 میلیون سهم شپنا 112.3 میلیون سهم

📈بیشترین حجم معاملات


خساپا ۲۸۰.۷ میلیون سهم


خودرو ۲۲۹ میلیون سهم


وتجارت ۱۳۵.۶ میلیون سهم


خبهمن ۱۱۵.۲ میلیون سهم


شپنا ۱۱۲.۳ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0