سیگنال یاب روزانه
1400/07/19
09:05
#ولشرق 600 #اتکای 940 #رتاپ 590 #خساپا 172 #شپنا 1425 #وتجارت 212 این سهم ها در قیمت های فعلی قابل بررسی هستند

#ولشرق ۶۰۰


#اتکای ۹۴۰


#رتاپ ۵۹۰


#خساپا ۱۷۲


#شپنا ۱۴۲۵


#وتجارت ۲۱۲این سهم ها در قیمت های فعلی قابل بررسی هستندانتهای خبر

0
0