نوآوران امین
1401/01/27
08:26
فهرست پر بازده ترین و کم بازده ترین نماد های بازار سرمایه در هفته گذشته 🔵 در هفته گذشته شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (#ثتران)، تنها نمادی بود که ب...

فهرست پر بازده ترین و کم بازده ترین نماد های بازار سرمایه در هفته گذشته



🔵 در هفته گذشته شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (#ثتران)، تنها نمادی بود که بازدهی بیش از ۲۰٪ را به ثبت رساند.



🔵 شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (#خگستر) نیز در همین مدت با بیش از ۱۰٪ افت، بیشترین کاهش را تجربه کرد.



#سامانه_سودیاب، #بازارهای_موازی:


https://www.nadpco.com/PB?PerGID=۶۸


www.nadpco.com


☎️۰۲۱۸۷۷۰۰۸۰۸



انتهای خبر

0
0