کارگزاری آبان
1400/03/04
09:23
📈خودرویی ها نیز همسو با دیگر گروه ها و در نبود نمادهای #خودرو و #خساپا با افت قیمت همراه اند.در این میان #خگستر #خفنر و #خبهمن از جمله نمادهای پر ت...

📈خودرویی ها نیز همسو با دیگر گروه ها و در نبود نمادهای #خودرو و #خساپا با افت قیمت همراه اند.در این میان #خگستر #خفنر و #خبهمن از جمله نمادهای پر تقاضای گروه اند.


انتهای خبر

0
0