بورس۲۴
1402/07/23
20:17
صدرنشینان تالار سیمان بورس کالا فردا کدامند؟

بورس ۲۴؛آنچه که قرار است در تالار سیمان بورس کالا روز دوشنبه مورخ ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۲عرضه شود را در اینجا مشاهده کنید.

صدرنشینان تالار سیمان بورس کالا فردا کدامند؟

بورس۲۴ ؛آنچه که قرار است در تالار سیمان بورس کالا روز دوشنبه مورخ ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۲عرضه شود را در اینجا مشاهده کنید.


براساس اطلاعیه منتشر شده سیمان هرمزگان در نظر دارد ۳هزار تن سیمان پوزولانی را با قیمت هر تن ۶۳۸هزار تومان در تالار سیمان بورس کالاعرضه کند.


خریداران موظف به پرداخت مبلغ مالیات برارزش افزوده همزمان با تسویه می باشند.


این در حالی است که سیمان هگمتان قصد دارد ۵۰۰ تن سیمان پرتلند آهکی/کیسه۵۰ را با قیمت هر تن ۸۴۰ میلیون تومان در تالار سیمان عرضه کند.


توضیحات:خریدار میبایست کالای خود را حداکثر ظرف ۶ روز کاری پس از مهلت مجاز تحویل ، حمل نمایند.در غیر اینصورت روزانه به مبلغ یک درصد ارزش کالای باقیمانده هزینه انبارداری محاسبه و دریافت می گردد.خریدار موظف به پرداخت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه می باشد.


علاوه بر این سیمان تهران در صدد عرضه سیمان تیپ ۵/کیسه۵۰ به مقدار هزار تن می باشد.


قیمت هر تن ۹۶۵ هزار تومان و تاریخ تحویل کالا ۲۹ مهر ۱۴۰۲ می باشد.


خریدار موظف به پرداخت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه می باشند. عرضه به صورت پاکتی می باشد .


همچنین سیمان اکباتان هم تصمیم دارد سیمان سفید به مقدار ۳۰۰ تن با قیمت هر تن ۲.۳ میلیون تومان در تالار سیمان بورس کالا روز دوشنبه عرضه کند.براین اساس سیمان بجنورد هم سیمان مرکب/کیسه۵۰ به مقدار هزار تن با قیمت هر تن ۸۲۹ هزار تومان در تالار سیمان عرضه کند.


تاریخ تحویل ۲۹ مهر ۱۴۰۲ تعیین شده است.


کیسه ۵۰ کیلویی می باشد. چنانچه خریدار ظرف ۷ روز کاری از مهلت مجاز تحویل نسبت به حمل بار خود اقدام ننمایدبه ازای هر روز تاخیر معادل ۱ درصد باقی مانده بار هزینه انبارداری از خریدار اخذ خواهد شد.


123456789101112131415
انتهای خبر

0
0