حس ششم
1400/03/02
08:53
📌بیشترین حجم تقاضا در پیش‌گشایش امروز: #فتوسا با حجم ۵۵۸ میلیون سهم #فگستر با حجم ۲۵۴ میلیون سهم #وسپهر با حجم ۱۲۰ میلیون سهم #باران با حجم ۸۶ میل...

📌بیشترین حجم تقاضا در پیش‌گشایش امروز:#فتوسا با حجم ۵۵۸ میلیون سهم


#فگستر با حجم ۲۵۴ میلیون سهم


#وسپهر با حجم ۱۲۰ میلیون سهم


#باران با حجم ۸۶ میلیون سهم


#خودرو با حجم ۲۲ میلیون سهم
#نبض_بازار

انتهای خبر

0
0