همفکران
1400/07/20
15:28
yun.ir/tgx7xc #گزارش_روز 📌دلیل افت بازار معلوم شد ✅دارایکم و پالایش به افت خود ادامه می دهند ✅خودرو باز هم بیشترین حجم معاملات را به دست آورد و...

yun.ir/tgx۷xc


#گزارش_روز📌دلیل افت بازار معلوم شد✅دارایکم و پالایش به افت خود ادامه می دهند✅خودرو باز هم بیشترین حجم معاملات را به دست آورد و در کمتر از ۳۰ دقیقه به صف فروش رفت✅صندوق های قابل معامله، وسایل ارتباطی و محصولات کاغذی بیشترین ورود پول حقیقی و فراورده های نفتی، فلزات اساسی و سرمایه گذاری¬ها بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. در بین نمادها حقیقی‌ها بیشتر به لپارس، زاگرس و شکام توجه داشتند و حقوقی¬ها مشغول حمایت از شپنا، فجهان و آریان بودند✅لپارس معاملات جالبی را تجربه کرد✅خعمرا حجم معاملات پایینی دارد طوریکه دیروز تنها ۱۳ سهم در این نماد معامله شد✅غگیلا دیروز یکی از نمادهای مشکوک نام گرفت و امروز در صدر لیست پر بازده¬ترین نمادها ایستاد
این گزارش را با دسترسی آزاد در سایت همفکران بخوانید👇👇👇


yun.ir/ptr۵dbانتهای خبر

0
0