کارگزاری آبان
1401/03/21
12:55
📈بیشترین حجم معاملات شستا 470 میلیون سهم خودرو 257 میلیون سهم خگستر 247 میلیون سهم فسازان 191 میلیون سهم خساپا 186 میلیون سهم

📈بیشترین حجم معاملات


شستا ۴۷۰ میلیون سهم


خودرو ۲۵۷ میلیون سهم


خگستر ۲۴۷ میلیون سهم


فسازان ۱۹۱ میلیون سهم


خساپا ۱۸۶ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0