سهم گلچین
1401/02/25
21:51
#تمحرکه اطلاعیه 1401/02/25 *ماشین سازی نیرو محرکه* 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) مبلغ (119) ريال زیان به ازای هر سهم محقق نمود. 3 ...

#تمحرکه


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۲۵


*ماشین سازی نیرو محرکه*


۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) مبلغ (۱۱۹) ریال زیان به ازای هر سهم محقق نمود.


۳ درصد کاهش زیان نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#کاذر


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۲۵


*فرآورده های نسوز آذر*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه


سود نقدی هر سهم: ۲۰۰ ریال


درصد تقسیم سود: ۱۷ درصد
#زقیام


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۲۵


*کشت و دام قیام اصفهان*


۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) مبلغ ۱۲۱ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۳۳ درصد افزایش سود خالص نسبت به دوره ی مشابه سال گذشتهانتهای خبر

0
0