کارگزاری آبان
1400/03/04
11:18
📈#اطلاعات_بازار شاخص کل 1,105,042 9344.11 واحد مثبت ارزش بازار 44,119,735 میلیارد ریال ارزش معاملات 24,461 میلیارد ریال حجم معاملات 3.148 میلیارد س...

📈#اطلاعات_بازار


شاخص کل ۱,۱۰۵,۰۴۲


۹۳۴۴.۱۱ واحد مثبت


ارزش بازار ۴۴,۱۱۹,۷۳۵ میلیارد ریال


ارزش معاملات ۲۴,۴۶۱ میلیارد ریال


حجم معاملات ۳.۱۴۸ میلیارد سهم


نمادهای تاثیر گذار در شاخص


فارس ۲۵۸۴ واحد مثبت


فملی ۲۱۰۰ واحد مثبت


وپاسار ۱۲۴۵ واحد منفی


شستا ۸۵۲ واحد مثبت


شپنا ۸۱۷ واحد مثبت


شبندر ۶۰۹ واحد مثبت


شتران ۵۴۳ واحد مثبت
انتهای خبر

0
0