حس ششم
1400/03/02
08:54
📌بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز: #خگستر با حجم ۳۱۳ میلیون سهم #وبیمه با حجم ۲۲۸ میلیون سهم #وآیند با حجم ۱۷۲ میلیون سهم #وسدید با حجم ۹۶ میلی...

📌بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز:#خگستر با حجم ۳۱۳ میلیون سهم


#وبیمه با حجم ۲۲۸ میلیون سهم


#وآیند با حجم ۱۷۲ میلیون سهم


#وسدید با حجم ۹۶ میلیون سهم


#سمگا با حجم ۷۶ میلیون سهم
#نبض_بازار

انتهای خبر

0
0