تکسهم ۹۸
1400/09/07
09:30
#پتروشیمی_خوراک_مایع پتروشیمی‌های خوراک مایع که ریسک قطعی گاز رو ندارند، این شرکت‌ها عبارتند از: #شاراک #نوری #بوعلی #جم (هم گاز و هم مایع) ...

#پتروشیمی_خوراک_مایعپتروشیمی‌های خوراک مایع که ریسک قطعی گاز رو ندارند، این شرکت‌ها عبارتند از:#شاراک


#نوری


#بوعلی


#جم (هم گاز و هم مایع)


#شصفها

انتهای خبر

0
0