کارگزاری آبان
1402/08/22
09:45
📈نمادهای گروه خودرو رو به بالا معامله می شوند نمادهای #خگستر، #خساپا، #خاور، #خزامیا با رشد 3 درصدی قیمت و در قطعه سازی #ختوفا و #خکمک در محدوده ح...

📈نمادهای گروه خودرو رو به بالا معامله می شوند نمادهای #خگستر، #خساپا، #خاور، #خزامیا با رشد ۳ درصدی قیمت و در قطعه سازی #ختوفا و #خکمک در محدوده حداکثری قیمت دادو ستد می شوند.


انتهای خبر

0
0