کارگزاری آبان
1402/08/08
12:24
📈#نمادهای گروه دارو همسو با بازار معاملات سبزی دارند نمادهای #برکت ، #کی بی سی، #پخش و #درازی با رشد 5 درصدی قیمت پرتقاضا هستند .

📈#نمادهای گروه دارو همسو با بازار معاملات سبزی دارند نمادهای #برکت ، #کی بی سی، #پخش و #درازی با رشد ۵ درصدی قیمت پرتقاضا هستند .


انتهای خبر

0
0