بورسینه
1401/01/29
13:39
🔹در بورس امروز حقیقی‌ها حدود ۸۴میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد ۶هزار و ۶۸۰میلیارد تومان بود، افراد حقیقی ۸۳درصد یعنی پنج ه...

🔹در بورس امروز حقیقی‌ها حدود ۸۴میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد ۶هزار و ۶۸۰میلیارد تومان بود، افراد حقیقی ۸۳درصد یعنی پنج هزار و ۵۶۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان یک درصد از کل معاملات شد.🔹بیشترین ورود پول حقیقی به بورس و فرابورس در سه گروه «محصولات شیمیایی»، «شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی» و «سرمایه‌گذاری‌ها» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» و «بیمه و صندوق ‌بازنشستگی» به نفع حقوقی‌ها تمام شد.🔹سه نماد #پارسان، #شستا و #وبانک لقب بیشترین افزایش سهام حقیقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقوقی‌ها نیز بیشتر به #حفارس، #های_وب و #گنگین معطوف بود.🔹مالکیت حقیقی در ترکیب سهامداری شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان معادل ۵۶میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر سهامداران حقوقی حمل ‌و نقل بین‌المللی خلیج فارس با برتری ۳۵میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.🔹امروز افزایش سهام حقیقی‌ها در ۸۶نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۸۵نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۴۵۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۳۵۰میلیارد تومان بود.


#بورسینه

انتهای خبر

0
0