تحلیل کاربردی هلالات
1401/03/25
11:32
#تایر #لاستیک #درآمد_ماهانه #اردیبهشت نمادهای تحت بررسی: پكرمان پارتا پكوير پيزد پتاير پسهند پاسا در 7 گراف، نمادها را به صورت جداگانه بررسی کر...

#تایر #لاستیک #درآمد_ماهانه #اردیبهشت
نمادهای تحت بررسی:


پکرمان پارتا پکویر پیزد پتایر پسهند پاسادر ۷ گراف، نمادها را به صورت جداگانه بررسی کرده ایم. خط روند بنفش، میانگین درآمد ۳ماه اخیر را نشان می دهد.*شیب خط روند ۳ ماهه و مقایسه درآمد اردیبهشت ۱۴۰۱ نسبت به اردیبهشت سال گذشته، مهمترین فاکتورهای بررسی هستند.تمامی گزینه های بررسی شده ویژگی مثبت مد نظر ما را دارند. به این معنا که در اردیبهشت نسبت به اردیبهشت سال ۱۴۰۰ درآمد بهتری خلق کردند ضمن اینکه درآمد این ماه از متوسط سه ماه اخیر بالاتر است.*رشد درآمد لزوما به معنای بهبود سودآوری نیست چون ممکن است هزینه ها با شیب تندتری رشد کرده باشد لذا این گراف ها یک بررسی اولیه و تنها مربوط به یک متغیر است و می تواند یک راهنما جهت انتخاب گزینه برای تحلیل بیشتر باشد.*پارتا، پسهند و پکرمان در اردیبهشت نسبت به اردیبهشت سال گذشته و همچنین میانگین سه ماه اخیر، حرکت صعودی قوی تری را به نمایش گذاشته اند.*کاهش قیمت نفت به نفع این صنعت است.*عدم افزایش دلار نیمایی به نفع این صنعت است.

انتهای خبر

0
0