بتاسهم
1400/06/10
10:15
#وغدیر انتقال تعداد 344،727،450سهم معادل 25.73درصد سهام شرکت بین المللی ساروج بوشهر معادل ارزش دفتری به مبلغ 412،785 میلیون ریال به شرکت فرعی توسع...

#وغدیر انتقال تعداد ۳۴۴،۷۲۷،۴۵۰سهم معادل ۲۵.۷۳درصد سهام شرکت بین المللی ساروج بوشهر معادل ارزش دفتری به مبلغ ۴۱۲،۷۸۵ میلیون ریال به شرکت فرعی توسعه سرمایه و صنعت غدیر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ۲- انتقال تعداد ۱۶۱،۵۸۷،۲۶۵سهم معادل ۱۹.۰۱درصد سهام شرکت داروسازی شهید قاضی معادل ارزش دفتری به مبلغ ۱۴۲،۵۷۹ میلیون ریال به شرکت فرعی سرمایه گذاری آذر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ۳- انتقال تعداد۱۶۷،۵۰۰،۰۰۰سهم معادل ۵ درصد سهام شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر معادل ارزش دفتری به مبلغ ۱۶۷،۵۰۰ میلیون ریال به شرکت فرعی سرمایه گذاری زرین پرشیا در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹


انتهای خبر

0
0