حس ششم
1400/04/08
08:59
📌بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز: #سیناد با حجم ۴۲۴ میلیون سهم #برکت با حجم ۵۵ میلیون سهم #ثنوسا با حجم ۵۴ میلیون سهم #ومدیر با حجم ۴۴ میلیون...

📌بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز:#سیناد با حجم ۴۲۴ میلیون سهم


#برکت با حجم ۵۵ میلیون سهم


#ثنوسا با حجم ۵۴ میلیون سهم


#ومدیر با حجم ۴۴ میلیون سهم


#فاهواز با حجم ۴۲ میلیون سهم
#نبض_بازار

انتهای خبر

0
0