بورس۲۴
1402/07/29
08:18
آخرین وضعیت سرمایه گذاری های گروه مالی شهر

بورس ۲۴: گروه مالی شهر ، نماد شهر ، بازوی سرمایه گذاری بانک شهر (درصد مالکیت ۷۱.۶٪) بوده که در بهار ۱۴۰۲ صورت های مالی قابل توجه ای ارائه کرده است. شرکت در این مدت ۳ ماهه موفق به کسب ۱۶۳ میلیارد تومان سود خالص ، معادل ۵۰ ریال به ازای هر سهم (Earning Per Share ) شده است.

بورس۲۴ : گروه مالی شهر ، نماد "شهر" ، بازوی سرمایه گذاری بانک شهر (درصد مالکیت ۷۱.۶٪) بوده که در بهار ۱۴۰۲ صورت های مالی قابل توجه ای ارائه کرده است. شرکت در این مدت ۳ ماهه موفق به کسب ۱۶۳ میلیارد تومان سود خالص ، معادل ۵۰ ریال به ازای هر سهم (Earning Per Share ) شده است. مجرای اصلی درآمد شرکت ، یعنی درآمد سود سهام دریافتی از واحد های زیرمجموعه ، با پرش ۱۲۴٪ نسبت به فصل مقایسه ای ، تقریبا ۶۲ میلیارد تومان گزارش شده ، رقمی که گویای سلامت مالی و عملیاتی شرکت های تابعه و حرکت آنها در مسیر سودآوری است. شایان ذکر است که مدیریت سرمایه گذاری ها در شرکت با بازدهی بیشتری انجام شده و ماحصل فعالیت های سرمایه گذاری شرکت ، ۱۳۷ تومان سود خالص بوده که نسبت به دوره مقایسه ای ، ۷۵٪ معادل ۵۹ میلیارد تومان رشد یافته است.


سرمایه اسمی شرکت (Nominal Capital ) در انتهای خرداد ۱۴۰۲ ، ۳.۳ همت بوده و نماد "شهر" در بازار دوم بورس اوراق بهادار ۶.۴ هزار میلیارد تومان ارزش گذاری شده است( Market Capacity ). طی مهر ۱۴۰۲ ، گروه شهر منابع مالی در دسترس را ( تقریبا ۱۶۵ میلیارد تومان ) به سمت دیگر واحد های تابعه بانک شهر هدایت کرده و اقدام به تحصیل سهام دو شرکت کارگزاری شهر ( ۴۲.۷ میلیارد تومان و درصد مالکیت ۲۰٪) و لیزینگ شهر (۱۲۲.۵ میلیارد تومان و درصد مالکیت ۳۱٪) کرده است. خبر خوب برای سهامداران آن است که شرکت اخیرا برنده مزایده خرید یک ساحتمان اداری و تجاری از شرکت اعتبار افضل توس نیز شده است. این ساختمان در بلوار فرحزادی واقع شده و دارای ۶ واحد اداری ( طبقه ۱ تا ۶ ) ، یک واحد تجاری طبقه همکف ، یک واحد تجاری طبقه زیرزمین و همچنین ۱۰ واحد پارکینگ است.


ک

در انتهای شهریور ۱۴۰۲ ، بهای تمام شده مجموع سرمایه گذاری های شرکت (Cost of Investments ) ، ۶.۴ هزار میلیارد تومان محاسبه شده که نسبت به ماه قبلی ، تقریبا ۴۵.۶ میلیارد تومان افزایش یافته است. بخش اعظم منابع شرکت به سمت واحد های غیر بورسی جریان داشته ، به طوریکه ۷۲٪ معادل ۴.۶۱ همت از مجموع وجوه سرمایه گذاری شده به واحد های غیربورسی تخصیص یافته است. در سبد غیربورسی شرکت ، مجموعا ۸ شرکت وجود دارد و بزرگترین سرمایه گذاری غیربورسی ، مربوط به تحصیل ۳۰٪ سهام شرکت تامین سرمایه تمدن به مبلغ ۳.۱۶ هزار میلیارد تومان است. جایگاه دوم بزرگترین سرمایه گذاری غیربورسی گروه شهر نیز به تحصیل ۹۹٪ سهام شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه به مبلغ ۱.۰۱ همت رسیده است.


و اما پرتفوی بورسی شرکت ! عمده توجه کادر مدیریتی به صنایع فلزات اساسی ، محصولات شیمیایی و فرآورده های نفتی معطوف شده و به ترتیب ۱۸٪ ( ۳۲۱ میلیارد ) ، ۱۷٪ ( ۳۰۶ میلیارد ) و ۱۵٪ ( ۲۷۶ میلیارد ) از منابع مالی به سمت این صنایع جریان یافته است.


در شهریور ۱۴۰۲ ، ۱۴۸ میلیارد تومان از منابع مالی بیزینس به سمت شرکت های بورسی نظیر معدنی صنعتی چادر ملو (۳۴ میلیارد ) ، صندوق آوای فرد زاگرس ( ۳۱ میلیارد ) ، صندوق نوع دوم کارا ( ۱۹ میلیارد ) ، صندوق افرا نماد پایدار ( ۱۹ میلیارد ) ، سرمایه گذاری دارویی تامین ( ۱۰ میلیارد تومان ) و ... هدایت شده است.


همچنین ماحصل فعالیت های سرمایه گذاری شرکت در این ماه ، کسب ۳۷.۱ میلیارد تومان سود از محل فروش سهام شرکت های سرمایه پذیر بوده است. بهای تمام شده این سرمایه گذاری ها ۱۰۳ میلیارد تومان بوده و مجموعا به مبلغ ۱۴۰ میلیارد واگذار شده اند. بخش اعظم سود شهریور ماه ، ۲۳.۴ میلیارد تومان ، مربوط به فروش ۶.۷ میلیون سهم سنگ آهن گهر زمین در قیمت ۴.۹۵۰ تومان بوده است ( بهای تمام شده هر سهم : ۱۵۰۰ تومان محاسبه شده است).


چندین شرکت تابعه بورسی در شهریور ماه مجمع عمومی عادی سالیانه (GAM ) خود را برگزار کرده و عایدی نقدی سهامداران (Dividend Per Share ) را مشخص کردند. عایدی گروه مالی شهر از محل سود تقسیم شده در مجامع سه شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین ، سرمایه گذاری دارویی تامین و سرمایه گذاری صدر تامین مجموعا ۵۱.۳ میلیارد تومان به شرح زیر محاسبه شده است:در انتهای شهریور ۱۴۰۲ ، ۲.۷۹ هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه ارزش گذاری شده است. بهای تمام شده این پرتفو ، ۱.۷۹ همت بوده ؛ فلذا تقریبا ۱ همت ارزش افزوده برای سهامداران ایجاد شده است. بخش عمده این ارزش افزوده مربوط به سرمایه گذاری های زیر است:


• بهمن دیزل ( درصد مالکیت ۰.۶۹٪ ) : ۲۰۰ میلیارد تومان ارزش افزوده


• ملی مس ایران ( درصد مالکیت ۰.۰۶٪ ) : ۱۸۰ میلیارد تومان ارزش افزوده


• سرمایه گذاری دارویی صدر تامین ( درصد مالکیت ۰.۶۶٪ ): ۱۲۳ میلیارد تومان ارزش افزوده


• پارس دارو ( درصد مالکیت ۲.۵۷٪ ) : ۱۰۳ میلیارد تومان ارزش افزوده


صورت وضعیت پرتفوی شرکت در انتهای شهریور ماه به شرح زیر است:


2
انتهای خبر

0
0