کارگزاری آبان
1399/08/28
11:12
📈برقی ها نیز با افزایش تقاضا همراه اند.#بمپنا٬ #مبين٬ #بفجر٬ #بجهرم و #دماوند پر تقاضا داد و ستد می شوند.#بزاگرس پر عرضه ی گروه است.#ونيرو مثبت و م...

📈برقی ها نیز با افزایش تقاضا همراه اند.#بمپنا٬ #مبین٬ #بفجر٬ #بجهرم و #دماوند پر تقاضا داد و ستد می شوند.#بزاگرس پر عرضه ی گروه است.#ونیرو مثبت و متعادل است.


انتهای خبر

0
0