مهدی رضایتی
1399/08/25
10:03
#اسپرد_پتروشیمی اختلاف قیمتی مواد و محصول در شرکت های پتروشیمی بهبود داشته است. رشد قیمتی محصولات در کنار بهبود اسپرد اثر خوبی بر سودآوری شرکت...

#اسپرد_پتروشیمی
اختلاف قیمتی مواد و محصول در شرکت های پتروشیمی بهبود داشته است.رشد قیمتی محصولات در کنار بهبود اسپرد اثر خوبی بر سودآوری شرکتها خواهد داشت البته به شرطی که پایدار باشد.اختلاف قیمتی پلی اتیلن و اتان بیشترین اثر را بر #آریا دارد و پس از آن #مارون و #جم در رتبه های بعد قرار دارند.#شاراک از اختلاف قیمتی نفتا و پلی اتیلن سود می برد ( نیمی از خوراک #جم هم نفتا است).#شغدیر از اسپرد پی وی سی و اتیلن منتفع خواهد شد.انتهای خبر

0
0