بورسینه
1400/03/03
11:16
📌نگاهی به تابلو فرآورده های نفتی 🔹#شپنا، #شتران و #شبندر نمادهای همراه با رشد قیمتی هستند. 🔸#شراز و #ونفت در کف قیمتی هستند. سایر نمادها در دامنه ...

📌نگاهی به تابلو فرآورده های نفتی🔹#شپنا، #شتران و #شبندر نمادهای همراه با رشد قیمتی هستند.


🔸#شراز و #ونفت در کف قیمتی هستند. سایر نمادها در دامنه منفی و متعادل معامله می‌شوند.
انتهای خبر

0
0