سهم گلچین
1401/03/25
08:15
#کلر اطلاعیه 1401/03/24 *کلرپارس* خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادي سالیانه سود نقدی هر سهم: 5030 ریال درصد تقسیم سود: 95 درصد #فگستر اطلاعیه 1...

#کلر


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۴


*کلرپارس*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه


سود نقدی هر سهم: ۵۰۳۰ ریال


درصد تقسیم سود: ۹۵ درصد
#فگستر


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۴


*گسترش صنایع روی ایرانیان*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه


سود نقدی هر سهم: ۱۵۰ ریال


درصد تقسیم سود: ۱۴ درصد
#شاراک


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۴


*پتروشیمی شازند*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹شرکت اصلی (حسابرسی نشده) مبلغ ۶,۸۳۲ ریال سودبه ازای هر سهم محقق نمود.


۶۱ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته


همچنین برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۶,۸۴۲ ریال سود تلفیقی محقق شده است


۶۱ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#دقاضی


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۵


*داروسازی شهید قاضی*


مجوز افزایش سرمایه ۱۰۰درصدی شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار صادر گردید.انتهای خبر

0
0