كلر

كلر پارس

1401/04/16 21:22:20
پایانی:73,500
(0.06%)
آخرین:73,500
(0.06%)

تعداد معاملات:507
حجم:250,483
ارزش معاملات:18.4B
حجم مبنا:1
69,05077,850
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1136
73,200
73,500
3,0811
2229
73,000
74,000
1,0001
21,000
72,900
74,100
701
246,083(98%)
190(99%)
حجمحقیقیتعداد
245,483(98%)
219(100%)
4,400(2%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
5,000(2%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 95,195,265 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.16سرانه فروش حقیقی: 82,388,130 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.87
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
8
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت333,50030,50038,37552,250-
حمایت252,25050,75041,00264,283-
حمایت165,00062,00043,62671,717228,050
P83,75082,25083,75083,750-
مقاومت196,50093,500111,87395,783236,350
مقاومت2115,250113,750114,497103,217-
مقاومت3128,000125,000117,125115,250-


آخرین اخبار کلر

نمایش اخبار قدیمی‌تر