كلر

كلر پارس

1402/03/19 18:21:13
پایانی:70,850
(-2.34%)
آخرین:70,900
(-2.27%)

تعداد معاملات:901
حجم:996,537
ارزش معاملات:70.62B
حجم مبنا:1
67,50077,600
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
13,538
70,400
70,900
28,8672
98,978
70,000
71,000
12,2145
211,000
69,800
71,150
2162
949,169(95%)
255(99%)
حجمحقیقیتعداد
920,087(92%)
328(99%)
47,368(5%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
76,450(8%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 263,720,092 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.33سرانه فروش حقیقی: 198,744,402 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.75
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
11
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
5
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت340,96640,37545,46251,733-
حمایت251,73351,43747,15959,507-
حمایت161,31660,72548,85464,309210,900
P72,08371,78772,08372,083-
مقاومت181,66681,07592,94579,857213,900
مقاومت292,43392,13794,64084,659-
مقاومت3102,016101,42596,33792,433-


آخرین اخبار کلر

نمایش اخبار قدیمی‌تر