کلر

کلر پارس

1402/09/06 09:15:39
پایانی:46,150
(1.54%)
آخرین:45,950
(1.1%)

تعداد معاملات:101
حجم:102,697
ارزش معاملات:4.73B
حجم مبنا:1
42,30048,600
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
13,620
45,950
46,000
7001
210,450
45,900
46,050
4,1661
210,350
45,850
46,100
3921
111,104(100%)
37(100%)
حجمحقیقیتعداد
101,104(91%)
30(97%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
10,000(9%)
1(3%)
سرانه خرید حقیقی: 138,579,718 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.89سرانه فروش حقیقی: 155,531,653 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.12
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
8
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت330,60027,32533,03745,300-
حمایت245,30043,66234,94354,028-
حمایت153,45050,17536,84659,421181,600
P68,15066,51268,15068,150-
مقاومت176,30073,02586,35376,878185,550
مقاومت291,00089,36288,25682,271-
مقاومت399,15095,87590,16291,000-


آخرین اخبار کلر

نمایش اخبار قدیمی‌تر