کلر

کلر پارس

1401/05/22 01:58:19
پایانی:75,200
(0.33%)
آخرین:75,400
(0.6%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
70,50079,400
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1200
75,350
75,400
6,9173
31,370
75,000
75,450
5,0001
1600
74,800
75,500
16,9684
256,540(94%)
104(99%)
حجمحقیقیتعداد
273,078(100%)
241(100%)
16,538(6%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 185,498,153 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.18سرانه فروش حقیقی: 85,209,400 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.46
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
13
خرید
11
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
10
خرید
6
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
3
خرید
5
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت351,63353,27556,96257,366-
حمایت257,36658,18758,19263,001-
حمایت166,38368,02559,42166,482225,900
P72,11672,93772,11672,116-
مقاومت181,13382,77591,37877,751229,000
مقاومت286,86687,68792,60781,232-
مقاومت395,88397,52593,83786,866-


آخرین اخبار کلر

نمایش اخبار قدیمی‌تر