کارگزاری آبان
1400/03/03
11:51
📈بیشترین حجم معاملات خگستر 360.5 میلیون سهم وبصادر 264.3 میلیون سهم کرمان 214.7 میلیون سهم خبهمن 136.7 میلیون سهم شپنا 115.9 میلیون سهم

📈بیشترین حجم معاملات


خگستر ۳۶۰.۵ میلیون سهم


وبصادر ۲۶۴.۳ میلیون سهم


کرمان ۲۱۴.۷ میلیون سهم


خبهمن ۱۳۶.۷ میلیون سهم


شپنا ۱۱۵.۹ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0