کارگزاری آبان
1399/08/26
10:14
📈بیشترین حجم معاملات خودرو 1.03 میلیارد سهم خساپا 755.9 میلیون سهم وبصادر 236.7 میلیون سهم خگستر 233.7 میلیون سهم ثامید 201.2 میلیون سهم

📈بیشترین حجم معاملات


خودرو ۱.۰۳ میلیارد سهم


خساپا ۷۵۵.۹ میلیون سهم


وبصادر ۲۳۶.۷ میلیون سهم


خگستر ۲۳۳.۷ میلیون سهم


ثامید ۲۰۱.۲ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0