بورس۲۴
1403/04/20
15:05
بیان دلایل تغییر عملکرد در «پارتا»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر تغییر در سبد محصولات شرکت و تولید با حاشیه سود بهتر، کاهش درصد ضایعات و افزایش نرخ فروش را از عوامل مهم افزایش سود دانست.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر تغییر در سبد محصولات شرکت و تولید با حاشیه سود بهتر، کاهش درصد ضایعات و افزایش نرخ فروش را از عوامل مهم افزایش سود دانست.


اپ
انتهای خبر

0
0