بورس۲۴
1403/04/20
17:31
«فزرین» در خصوص بندهای حسابرس توضیح داد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت زرین معدن آسیا در خصوص بندهای حسابرسی مربوط به صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی اخیر شفاف سازی نمود.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت زرین معدن آسیا در خصوص بندهای حسابرسی مربوط به صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی اخیر شفاف سازی نمود. فزرین در خصوص ابهام در رابطه با پیامدهای کاهش سود خالص تاکید نمود که راهکار شرکت به منظور برون رفت از وضعیت فعلی، راه اندازی معادن و محدوده های معدنی به منظور تامین مواد اولیه مورد نیاز خط تولید، استفاده از ظرفیت خط تولید به منظور کانه آرایی خاک معدنی وارداتی به صورت موقت و قطعی می باشد.


ف
انتهای خبر

0
0