بورس۲۴
1403/04/20
12:54
«وتوصا» سهام خرید

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران ۶ درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری سبحان (وسبحان) را به مبلغ ۱۳۹ میلیارد تومان خریداری کرده است.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران ۶ درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری سبحان (وسبحان) را به مبلغ ۱۳۹ میلیارد تومان خریداری کرده است.


وت
انتهای خبر

0
0