بورس۲۴
1403/04/20
12:49
«وپایا» سهام فروخت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا از فروش ۶٪ از سهام سرمایه گذاری سبحان(وسبحان) به مبلغ ۱,۳۸۶,۰۰۰ میلیون ریال خبر داد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا از فروش ۶٪ از سهام سرمایه گذاری سبحان(وسبحان) به مبلغ ۱,۳۸۶,۰۰۰ میلیون ریال خبر داد. این واگذاری سودی معادل ۴۱۰,۴۰۰ میلیون ریال برای شرکت به همراه داشته است. درصد مالکیت وپایا در شرکت مذکور از ۴۲.۴۸ درصد به ۳۶.۴۸ درصد رسیده است.


وپایا توضیح داد شرکت فروخته شده (سرمایه گذاری سبحان) با نماد "وسبحان" پذیرفته شده در فرابورس ایران می باشد که موضوع فعالیت اصلی آن "سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه ، و سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که که به تنهایی یا به همراه اشخاص کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را دراختیار نگرفته یا درآن نفوذ قابل ملاحظه نیابد "می باشد.


و
انتهای خبر

0
0