ما

بیمه ما

1399/12/09 12:29:25
پایانی:8,270
(-1.07%)
آخرین:8,200
(-1.91%)

تعداد معاملات:357
حجم:3.9M
ارزش معاملات:32.09B
حجم مبنا:5.98M
8,2008,860
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
110,997
8,200
8,220
2,0001
000
8,270
4,8292
000
8,280
57,0002
408,495(10%)
57(95%)
حجمحقیقیتعداد
3,048,479(78%)
190(98%)
3,495,129(90%)
3(5%)
حجمحقوقیتعداد
855,145(22%)
3(2%)
سرانه خرید حقیقی: 59,267,607 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.45سرانه فروش حقیقی: 132,689,059 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.24
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
10
خنثی
20
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
5
خنثی
17
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت36,2106,1406,4906,980-
حمایت26,9806,9456,6067,514-
حمایت17,6107,5406,7237,84524,720
P8,3808,3458,3808,380-
مقاومت19,0108,9409,7568,91424,730
مقاومت29,7809,7459,8739,245-
مقاومت310,41010,3409,9909,780-


آخرین اخبار ما

نمایش اخبار قدیمی‌تر