شغدير

پتروشيمي غدير

1400/04/02 16:23:29
پایانی:60,970
(0.11%)
آخرین:60,990
(0.14%)

تعداد معاملات:1,066
حجم:1.5M
ارزش معاملات:91.67B
حجم مبنا:520,000
57,86063,940
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
42,920
60,960
60,990
3091
1100
60,890
61,000
67,1082
11,000
60,880
61,300
2781
1,038,340(69%)
471(99%)
حجمحقیقیتعداد
996,057(66%)
246(99%)
465,270(31%)
3(1%)
حجمحقوقیتعداد
507,553(34%)
3(1%)
سرانه خرید حقیقی: 134,411,018 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.54سرانه فروش حقیقی: 246,868,273 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.84
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
9
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت336,63034,63038,89047,150-
حمایت247,15046,15040,31153,659-
حمایت153,67051,67041,73057,680181,500
P64,19063,19064,19064,190-
مقاومت170,71068,71078,64970,699184,810
مقاومت281,23080,23080,06874,720-
مقاومت387,75085,75081,49081,230-


آخرین اخبار شغدیر

نمایش اخبار قدیمی‌تر