شغدیر

پتروشیمی غدیر

1399/12/17 13:56:00
پایانی:63,271
(0.21%)
آخرین:63,260
(0.2%)

تعداد معاملات:1,431
حجم:1.38M
ارزش معاملات:87.51B
حجم مبنا:780,226
61,87166,920
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1496
63,040
63,260
9701
120,000
62,870
63,350
3,5792
1100
62,850
63,380
8,2221
1,225,885(89%)
489(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,244,087(90%)
619(100%)
157,284(11%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
139,082(10%)
2(0%)
سرانه خرید حقیقی: 158,615,480 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.25سرانه فروش حقیقی: 127,164,181 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.80
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
15
خرید
12
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
13
خرید
6
خنثی
4
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت340,01640,91944,64246,561-
حمایت246,56147,01245,88452,250-
حمایت154,91055,81347,12555,765190,142
P61,45561,90661,45561,455-
مقاومت169,80470,70779,39467,144193,260
مقاومت276,34976,80080,63570,659-
مقاومت384,69885,60181,87776,349-


آخرین اخبار شغدیر

نمایش اخبار قدیمی‌تر