شغدیر

پتروشیمی غدیر

1400/07/04 04:02:45
پایانی:95,070
(4.85%)
آخرین:95,200
(4.99%)

تعداد معاملات:1,293
حجم:2.14M
ارزش معاملات:204B
حجم مبنا:520,000
86,14095,200
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
276637,450
95,200
96,150
5,2931
1163
95,190
97,000
901
1100
95,180
98,880
1,6581
1,445,792(67%)
619(99%)
حجمحقیقیتعداد
733,899(34%)
383(98%)
700,691(33%)
4(1%)
حجمحقوقیتعداد
1,412,584(66%)
8(2%)
سرانه خرید حقیقی: 222,054,031 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.22سرانه فروش حقیقی: 182,171,743 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.82
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
12
خرید
11
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
11
خرید
4
خنثی
4
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت360,47362,09567,61269,886-
حمایت269,88670,69769,45378,317-
حمایت182,54384,16571,29183,525282,500
P91,95692,76791,95691,956-
مقاومت1104,613106,235119,108100,387285,600
مقاومت2114,026114,837120,946105,595-
مقاومت3126,683128,305122,787114,026-


آخرین اخبار شغدیر

نمایش اخبار قدیمی‌تر