کلایتن

رمزارز - رتبه 61
قیمت :
تومان
$ 
+1.3%+

معاملات روزانه$62,504,696
حجم بازار$897,269,170
سکه در گردش2,984,491,416
عرضه کل10,782,297,981

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

0%-
+1.3%+
+1.4%+