دای

رمزارز - رتبه 22
قیمت :
27,927 تومان
$0 
0%-

معاملات روزانه$390,984,126
حجم بازار$9,738,046,031
سکه در گردش9,732,896,447
عرضه کل9,732,896,447

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

0.9790
1.01

0.9800
1.02

0.9985
1.00

0.9970
1.01

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

0%-
0%-
0%-

عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
5
خرید
26
خنثی
0
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
4
خرید
19
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت30000-
حمایت20000-
حمایت100003
P1111-
مقاومت111113
مقاومت21111-
مقاومت31111-