دای

رمزارز - رتبه 13
قیمت :
31,338 تومان
$1.0000 
0%-

معاملات روزانه$654,060,686
حجم بازار$7,403,548,151
سکه در گردش7,407,083,174
عرضه کل7,407,083,174

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

31,521
32,835

31,040
31,360

30,478
31,000

31,035
31,169

30,809
31,974

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

0%-
0%-
0%-

عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
1
خرید
28
خنثی
2
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
22
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت30000-
حمایت20000-
حمایت100002
P0000-
مقاومت111112
مقاومت21111-
مقاومت31111-

آخرین اخبار دای

نمایش اخبار قدیمی‌تر