فانتوم

رمزارز - رتبه
قیمت :
16,879 تومان
$0 
-

معاملات روزانه$-
حجم بازار$-
سکه در گردش-
عرضه کل-

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

16,550
17,300

9,331
9,504

16,954
17,058

16,866
17,071

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

-
-
-

آخرین اخبار فانتوم

نمایش اخبار قدیمی‌تر