کامپوند

رمزارز - رتبه 95
قیمت :
1,980,168 تومان
$83.00 
2%-

معاملات روزانه$106,185,996
حجم بازار$459,232,923
سکه در گردش7,202,758
عرضه کل10,000,000

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

1,900,000
1,988,010

1,985,011
2,005,456

1,954,170
2,023,839

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

+1.2%+
2%-
+8.3%+

آخرین اخبار کامپوند

نمایش اخبار قدیمی‌تر