پالیگان

رمزارز - رتبه
قیمت :
45,330 تومان
$0 
-

معاملات روزانه$-
حجم بازار$-
سکه در گردش-
عرضه کل-

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

0.9060
0.9340

0.5142
0.5165

0.8932
0.9001

0.8949
0.8980

0.8910
0.9026

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

-
-
-

آخرین اخبار پالیگان

نمایش اخبار قدیمی‌تر