پالیگان

رمزارز - رتبه 14
قیمت :
28,649 تومان
$0 
2.8%-

معاملات روزانه$371,567,199
حجم بازار$7,305,193,773
سکه در گردش8,035,303,935
عرضه کل10,000,000,000

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

29,000
29,253

28,100
28,500

28,375
28,573

28,322
28,542

27,910
28,624

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

1.4%-
2.8%-
2.1%-

آخرین اخبار پالیگان

نمایش اخبار قدیمی‌تر