پالیگان

رمزارز - رتبه
قیمت :
31,772 تومان
$0 
-

معاملات روزانه$-
حجم بازار$-
سکه در گردش-
عرضه کل-

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

0.5485
0.5527

0.5494
0.5528

0.5496
0.5530

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

-
-
-

آخرین اخبار پالیگان

نمایش اخبار قدیمی‌تر