پالیگان

رمزارز - رتبه 14
قیمت :
55,398 تومان
$1.0000 
6%-

معاملات روزانه$973,212,378
حجم بازار$14,276,094,090
سکه در گردش7,442,892,513
عرضه کل10,000,000,000

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

52,502
53,973

54,000
54,900

59,002
60,300

53,671
54,415

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

+0.4%+
6%-
15.4%-

آخرین اخبار پالیگان

نمایش اخبار قدیمی‌تر