پالیگان

رمزارز - رتبه
قیمت :
41,695 تومان
$0 
-

معاملات روزانه$-
حجم بازار$-
سکه در گردش-
عرضه کل-

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

0.8080
0.8330

0.5142
0.5165

0.8219
0.8283

0.8237
0.8264

0.8192
0.8318

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

-
-
-

آخرین اخبار پالیگان

نمایش اخبار قدیمی‌تر