آوالانچ

رمزارز - رتبه
قیمت :
1,127,644 تومان
$21.00 
-

معاملات روزانه$-
حجم بازار$-
سکه در گردش-
عرضه کل-

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

21.93
90.00

22.41
22.64

22.45
22.54

22.43
22.69

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

-
-
-

آخرین اخبار آوالانچ

نمایش اخبار قدیمی‌تر