آوالانچ

رمزارز - رتبه
قیمت :
1,598,759 تومان
$32.00 
-

معاملات روزانه$-
حجم بازار$-
سکه در گردش-
عرضه کل-

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

32.76
33.61

31.96
32.29

32.06
32.15

31.87
32.35

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

-
-
-

آخرین اخبار آوالانچ

نمایش اخبار قدیمی‌تر