آوالانچ

رمزارز - رتبه
قیمت :
1,613,138 تومان
$27.00 
-

معاملات روزانه$-
حجم بازار$-
سکه در گردش-
عرضه کل-

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

27.79
28.06

27.84
28.02

27.77
27.96

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

-
-
-

آخرین اخبار آوالانچ

نمایش اخبار قدیمی‌تر