کارا

صندوق س. کارا -د

1402/09/06 09:14:26
پایانی:16,140
(0.06%)
آخرین:16,140
(0.06%)

تعداد معاملات:266
حجم:6.86M
ارزش معاملات:110B
حجم مبنا:1
14,51717,741
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
157,274,855
16,140
16,141
4,987,83429
12,000,000
16,139
16,142
4,894,30714
11,500,000
16,138
16,143
1,500,6622
3,185,248(46%)
90(97%)
حجمحقیقیتعداد
4,782,474(69%)
118(98%)
3,779,232(54%)
3(3%)
حجمحقوقیتعداد
2,182,006(31%)
3(2%)
سرانه خرید حقیقی: 571,221,141 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.87سرانه فروش حقیقی: 654,145,172 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.15


آخرین اخبار کارا

نمایش اخبار قدیمی‌تر