کارا

صندوق س. کارا -د

1401/05/22 07:43:29
پایانی:11,917
(0%)
آخرین:11,917
(0%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
10,72613,108
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
14,750
11,700
12,000
1,0001
000
12,400
2,4001
000
12,500
6501


آخرین اخبار کارا

نمایش اخبار قدیمی‌تر