ثبات

صندوق س. ثبات ویستا -د

1402/09/06 09:15:31
پایانی:16,351
(0.06%)
آخرین:16,351
(0.06%)

تعداد معاملات:97
حجم:5.22M
ارزش معاملات:85.4B
حجم مبنا:1
14,70617,974
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1200,792,896
16,351
16,352
29,460,7731
110,000,000
16,350
16,353
400,0001
114,000,000
16,349
16,354
600,0001
435,198(8%)
20(95%)
حجمحقیقیتعداد
1,615,916(30%)
55(96%)
4,913,787(92%)
1(5%)
حجمحقوقیتعداد
3,733,069(70%)
2(4%)
سرانه خرید حقیقی: 355,796,124 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.74سرانه فروش حقیقی: 480,397,136 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.35


آخرین اخبار ثبات

نمایش اخبار قدیمی‌تر