ثبات

صندوق س. ثبات ویستا -د

1401/03/03 11:22:28
پایانی:11,601
(0.06%)
آخرین:11,600
(0.06%)

تعداد معاملات:98
حجم:2.66M
ارزش معاملات:30.89B
حجم مبنا:1
10,43412,752
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
84184,097,249
11,600
11,601
4,676,37047
242,260,000
11,599
11,602
160,0002
464,600,000
11,598
11,603
190,0002
1,970,442(74%)
24(96%)
حجمحقیقیتعداد
849,563(32%)
25(96%)
702,751(26%)
1(4%)
حجمحقوقیتعداد
1,823,630(68%)
1(4%)
سرانه خرید حقیقی: 952,462,401 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.42سرانه فروش حقیقی: 394,231,214 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.41


آخرین اخبار ثبات

نمایش اخبار قدیمی‌تر