مانی

صندوق س. با درآمد ثابت مانی

1401/05/29 10:02:36
پایانی:12,346
(0.16%)
آخرین:12,346
(0.16%)

تعداد معاملات:229
حجم:9.09M
ارزش معاملات:112B
حجم مبنا:1
11,09413,558
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
514,822,831
12,346
12,347
473,0716
6512,500
12,345
12,348
737,0309
5500,000
12,344
12,349
500,0005
2,204,377(24%)
25(89%)
حجمحقیقیتعداد
8,366,984(90%)
36(97%)
7,062,607(76%)
3(11%)
حجمحقوقیتعداد
900,000(10%)
1(3%)
سرانه خرید حقیقی: 1,088,609,537 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.38سرانه فروش حقیقی: 2,869,410,679 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.64


آخرین اخبار مانی

نمایش اخبار قدیمی‌تر