مانی

صندوق س. با درآمد ثابت مانی

1402/09/06 09:15:48
پایانی:16,823
(0.07%)
آخرین:16,824
(0.07%)

تعداد معاملات:28
حجم:191,060
ارزش معاملات:3.21B
حجم مبنا:1
15,13018,492
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
35,931,911
16,823
16,824
19,7781
22,015,000
16,822
16,825
366,7479
12,000,000
16,820
16,826
7,0002
112,115(59%)
11(92%)
حجمحقیقیتعداد
191,508(100%)
13(100%)
79,393(41%)
1(8%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 171,464,604 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.69سرانه فروش حقیقی: 247,826,083 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.45


آخرین اخبار مانی

نمایش اخبار قدیمی‌تر