لایت‌کوین

رمزارز - رتبه
قیمت :
3,854,638 تومان
$82.00 
-

معاملات روزانه$-
حجم بازار$-
سکه در گردش-
عرضه کل-

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

76.50
78.50

51.00
119

64.11
64.70

76.88
77.21

77.12
77.18

76.87
77.12

76.39
77.75

77.03
77.20

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

-
-
-

عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
20
خرید
10
خنثی
1
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
18
خرید
5
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت354565960-
حمایت260616165-
حمایت168706268230
P74747474-
مقاومت182849279233
مقاومت288889382-
مقاومت396989488-

آخرین اخبار لایت‌کوین

نمایش اخبار قدیمی‌تر