رافزا

رایان هم افزا

1401/05/29 10:15:54
پایانی:50,600
(0.29%)
آخرین:51,500
(2.08%)

تعداد معاملات:315
حجم:40,087
ارزش معاملات:2.06B
حجم مبنا:297,325
47,95052,950
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1321
51,400
51,500
1,9621
1401
51,300
51,550
4,0126
1974
51,100
51,600
13,0185
35,381(88%)
28(97%)
حجمحقیقیتعداد
40,381(100%)
258(100%)
5,000(12%)
1(3%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 63,938,521 تومانقدرت خرید حقیقی: 8.07سرانه فروش حقیقی: 7,919,684 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.12
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
11
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
6
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت336,65035,75038,30042,650-
حمایت242,65042,20039,15046,546-
حمایت146,85045,95040,00048,953151,200
P52,85052,40052,85052,850-
مقاومت157,05056,15062,09956,746153,150
مقاومت263,05062,60062,94959,153-
مقاومت367,25066,35063,80063,050-


آخرین اخبار رافزا

نمایش اخبار قدیمی‌تر