رافزا

رایان هم افزا

1402/09/15 10:43:08
پایانی:17,160
(1.83%)
آخرین:17,000
(0.89%)

تعداد معاملات:480
حجم:1.36M
ارزش معاملات:23.46B
حجم مبنا:1
15,68018,020
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
411,838
17,000
17,120
2153
111,701
16,990
17,130
16,5273
1389
16,960
17,160
101
1,386,294(100%)
101(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,246,690(90%)
287(99%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
139,604(10%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 235,532,723 تومانقدرت خرید حقیقی: 3.16سرانه فروش حقیقی: 74,540,767 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.32
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
10
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
6
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت325,66623,75027,67535,433-
حمایت235,43334,47528,98441,430-
حمایت141,36639,45030,29245,135138,100
P51,13350,17551,13351,133-
مقاومت157,06655,15064,30757,130141,150
مقاومت266,83365,87565,61560,835-
مقاومت372,76670,85066,92566,833-


آخرین اخبار رافزا

نمایش اخبار قدیمی‌تر