فسلیر

عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
3
خرید
4
خنثی
1
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
3
خرید
3
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
0
خرید
1
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت322,10322,33623,13823,474-
حمایت223,47423,59123,40624,700-
حمایت125,31225,54523,67325,45779,892
P26,68326,80026,68326,683-
مقاومت128,52128,75430,62627,90981,474
مقاومت229,89230,00930,89328,666-
مقاومت331,73031,96331,16129,892-

آخرین اخبار فسلیر

نمایش اخبار قدیمی‌تر