کانال تحلیلی پارسیس
1402/07/16
20:01
#کاشی و سرامیک ماهانه ❇️ عملکرد ماهانه شهریور نسبت به شهریور 1401 ➖ #کارام فروش 7میلیارد تومانی : رشد 595% ➖ #کسعدی فروش 40میلیارد تومانی ...

#کاشی و سرامیک ماهانه❇️ عملکرد ماهانه شهریور نسبت به شهریور ۱۴۰۱➖ #کارام فروش ۷میلیارد تومانی : رشد ۵۹۵٪


➖ #کسعدی فروش ۴۰میلیارد تومانی : رشد ۵۶٪


➖ #کحافظ فروش ۱۵۳میلیارد تومانی : رشد ۴۶٪


➖ #کپارس فروش ۹۸میلیارد تومانی : رشد ۶۳٪


➖ #کلوند فروش ۱۱۹میلیارد تومانی : رشد ۵۹٪


➖ #کساوه فروش ۱۵۲میلیارد تومانی : رشد ۴۶٪


➖ #کترام فروش ۳۱میلیارد تومانی : رشد ۲۵٪کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0