بورس امروز
1401/01/27
12:37
📌توقف نمادها به علت افشای اطلاعات بااهمیت ب: 🔹وتوسم: نتیجه مزایده فروش پروژه رولکس 🔹دعبید: مناقصه عملیات تهیه، حمل مصالح و اجرای فنداسیون، 🔹اسکلت ...

📌توقف نمادها به علت افشای اطلاعات بااهمیت ب:🔹وتوسم: نتیجه مزایده فروش پروژه رولکس


🔹دعبید: مناقصه عملیات تهیه، حمل مصالح و اجرای فنداسیون، 🔹اسکلت فلزی و سقف ساختمانهای پروژه عبیدی البرز


🔹فاراک: ساخت ۱۰ دستگاه عرشه پل خرپایی به دهانه ۴۵ متر


🔹کماسه: بارگیری و حمل حدود ۳۰۰،۰۰۰ تن مواد معدنی مورد نیاز خود از معادن به کارخانه واقع در شهرستان فیروزکوه🆔

انتهای خبر

0
0