وتوسم

سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌

1401/05/22 00:45:07
پایانی:3,999
(0.47%)
آخرین:4,011
(0.77%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:3.8M
3,7424,218
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
19,990
4,010
4,019
4,1291
123,707
4,008
4,020
92,0641
360,000
4,007
4,023
11,8381
889,704(100%)
67(100%)
حجمحقیقیتعداد
889,704(100%)
43(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 53,103,377 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.64سرانه فروش حقیقی: 82,742,472 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.56
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
8
خرید
15
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
7
خرید
8
خنثی
4
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,4123,3973,4993,631-
حمایت23,6313,6233,5333,787-
حمایت13,8213,8063,5673,88312,029
P4,0404,0324,0404,040-
مقاومت14,2304,2154,4544,19612,055
مقاومت24,4494,4414,4884,292-
مقاومت34,6394,6244,5224,449-


آخرین اخبار وتوسم

نمایش اخبار قدیمی‌تر