وتوسم

سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌

1402/09/06 09:11:42
پایانی:3,582
(0%)
آخرین:3,602
(0.55%)

تعداد معاملات:5
حجم:38,108
ارزش معاملات:136M
حجم مبنا:5.2M
3,3323,832
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
110,000
3,603
3,616
4,3572
212,199
3,602
3,617
5,0001
220,000
3,601
3,618
110,7831
38,108(100%)
4(100%)
حجمحقیقیتعداد
38,108(100%)
3(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 34,125,714 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.75سرانه فروش حقیقی: 45,500,952 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.33
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
10
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,4633,3003,6004,226-
حمایت24,2264,1453,7004,685-
حمایت14,6634,5003,8004,96815,120
P5,4265,3455,4265,426-
مقاومت15,8635,7006,3995,88515,320
مقاومت26,6266,5456,4996,168-
مقاومت37,0636,9006,6006,626-


آخرین اخبار وتوسم

نمایش اخبار قدیمی‌تر