سهم گلچین
1401/03/03
08:21
#لبوتان اطلاعیه 1401/03/02 *گروه صنعتی بوتان* خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده تصویب افزایش سرمایه از مبلغ 701,452 میلیون ریال به مبلغ...

#لبوتان


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۰۲


*گروه صنعتی بوتان*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده


تصویب افزایش سرمایه از مبلغ ۷۰۱,۴۵۲ میلیون ریال به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۲۵۶درصد)


از محل سود انباشته
#غپاذر


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۰۲


*شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه


سود نقدی هر سهم: ۱۷۰۰ ریال


درصد تقسیم سود: ۹۸ درصد
#ارفع


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۰۲


*آهن و فولاد ارفع*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه


سود نقدی هر سهم: ۱۲۰۰ ریال


درصد تقسیم سود: ۷۱ درصد
#زفکا


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۰۲


*کشت و دامداری فکا*


۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) مبلغ ۷۵۲ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۴۳ درصد افزایش سود خالص نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#سیتا


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۰۲


*سرمایه گذاری سیمان تامین*


افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - فروش ۴/۹ درصد سهام شرکت سیمان صوفیان (سصوفی)- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۲/۳۱


شرح رویداد:فروش تعداد ۵۴،۹۵۰،۰۰۰ سهم شرکت سیمان صوفیان (سصوفی) معادل ۴.۹ درصد از سهام شرکت مذکور.
#فالوم


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۰۲


*آلومتک*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹شرکت اصلی (حسابرسی نشده) مبلغ ۴۴۹ ریال سودبه ازای هر سهم محقق نمود.


۵۸ درصد کاهش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته


همچنین برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۶۷۶ ریال سود تلفیقی محقق شده است


۴۴ درصد کاهش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشتهانتهای خبر

0
0