سهام سودآور
1402/07/15
11:06
📌نمادهای مورد توجه در گروه بیمه ⬅️ #البرز با قیمت 348 تومان رشد بیش از 6 درصدی دارد و حجم معامله آن به 15 میلیون سهم رسیده است؛خرید حقیقی 40 درصد...

📌نمادهای مورد توجه در گروه بیمه⬅️ #البرز با قیمت ۳۴۸ تومان رشد بیش از ۶ درصدی دارد و حجم معامله آن به ۱۵ میلیون سهم رسیده است؛خرید حقیقی ۴۰ درصد و حقوقی ۶۰ درصد⬅️ #دانا با قیمت ۴۳۴.۳ تومان رشد بیش از ۴.۵ درصدی دارد و حجم معامله آن به ۳۶ میلیون سهم رسیده است؛خرید حقیقی ۱۰۰ درصد⬅️ #وتعاون با قیمت ۱۹۹.۲ تومان در مثبت ۵ درصد دادوستد ۲۰ میلیون سهم را پشت سر گذاشته است؛خرید حقیقی ۸۳ درصد و حقوقی ۱۷ درصد⬅️ #بنو با قیمت ۴۴۷.۶ تومان در مثبت ۵ درصد دادوستد ۴ میلیون سهم را پشت سر گذاشته و با صف خرید بیش از ۱۱ میلیونی همراه است؛خرید حقیقی ۱۰۰ درصد

انتهای خبر

0
0